[Thông báo] Phần Thưởng Quà Đăng Nhập 7 Ngày

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về phần thưởng của hoạt động Quà Đăng Nhập 7 Ngày trong thời gian hiện tại như sau:

Quà Đăng Nhập 7 Ngày

Trong lần cập nhật phiên bản mới - V294 Mừng Tết Đoan Dương (ngày 02/06/2017), Ban Điều Hành đã tiến hành cập nhật mới phần thưởng Quà Đăng Nhập 7 Ngày và đến thời gian hiện tại vẫn chưa có thông tin mới về việc cập nhật mới phần thưởng của hoạt động này !

    • Nay Ban Điều Hành xin công bố lại phần thưởng của hoạt động Đăng Nhập 7 Ngày bao gồm:

  • Trong phần tin Khai Mở Máy Chủ Mới của các server hiện tại sẽ được cập nhật mới về phần thưởng để phù hợp với sản phẩm hơn

Ban Điều Hành chân thành xin lỗi về sự bất tiện trên.

Nay kính báo,

Top