[Thông báo] Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Ngày 01 - 02/08/2017

Thông Báo Kết Quả Tỷ Võ

  • Xin chúc mừng vị Anh Hùng [60]AnhHoang86 đã trở thành Quán Quân của Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI !
  • Ban Điều Hành xin gửi lời chúc mừng đến [60]AnhHoang86. Chúc cho các bước tiến sắp đến của vị Anh hùng [60]AnhHoang86 sẽ luôn thành công !
  • Sau khi giải đấu Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI được hoàn tất, Tứ Cường đã xuất hiện với các vị Anh Hùng như sau

Quán Quân Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ XXXI:

Anh Hùng
Thứ Hạng
[60]AnhHoang86 Quán Quân
[754]vui_thoi_nhe Á Quân
[79]YuLong Tứ Cường
[56]traiheosua Tứ Cường

Một lần nữa xin chúc mừng quý nhân sĩ.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top