Thông báo quan trọng tới máy chủ Tây Long

Q
uý bằng hữu võ lâm thân mến,

Sau khi máy chủ mới Tây Long được khai mở, Bổn Minh Chủ đã tiếp nhận được thông tin về hiện tượng không thể tham gia liên đấu 3 vs 3 tại máy chủ này.

Bổn Minh Chủ sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Thời gian: 6h30 phút ngày 28/07/2012, sau bảo trì.

Mong quý nhân sĩ thông cảm về thiếu sót này. Chúc quý nhân sĩ vui vẻ với thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top