[Thông báo] Sự cố gộp cụm máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến,

Trong chiều ngày 22/12/2014, Ban Điều Hành tiến hành gộp máy chủ theo thông tin đã đưa trước đó. Các cụm máy chủ đều đã hoàn tất việc sáp nhập.Tuy nhiên, trong quá trình gộp cụm máy chủ 231-248 đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật và một số sự cố khách quan dẫn đến việc sáp nhập máy chủ bị trì hoãn.Ban Điều Hành quyết định hủy việc gộp máy chủ ở các cụm này và sẽ dời lại trong thời gian tới.

Trong thời gian này, nhân sĩ ở máy chủ từ 231 - 248 sẽ không thể nạp thẻ.Đến 12h ngày mai 23/12/2014, quý nhân sĩ có thể nạp thẻ bình thường để tiếp tục tham gia sự kiện V166.

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về sự cố kỹ thuật này. Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ.

Nay kính báo,

Top