[Thông báo] Sự cố gộp cụm máy chủ 16-17-18 & 19-20

Quý nhân sĩ thân mến,

Trong chiều ngày 19/03/2014, Ban Điều Hành tiến hành gộp máy chủ theo thông tin đã đưa trước đó.

Các cụm máy chủ đều đã hoàn tất việc sáp nhập. Tuy nhiên, trong quá trình gộp cụm máy chủ 16 - 17 - 18 với máy chủ 19 – 20 đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật và một số sự cố khách quan dẫn đến việc sáp nhập máy chủ bị trì hoãn.

Nhằm đảm bảo chất lượng máy chủ để phục vụ tốt quý nhân sĩ ở cụm máy chủ này, Ban Điều Hành xin thông báo kéo dài thời gian bảo trì đến 17h00 ngày 20/03/2014 để kiểm tra các thông số kỹ thuật cần thiết.

Để không làm phụ lòng những quý nhân sĩ trong các cụm máy chủ này, thì sau khi sự cố được khắc phục xong, cụm máy chủ trên sẽ được x2 kinh nghiệm trong 3 ngày.

Ngoài ra 10 máy chủ có bang hội đoạt thành cấp 1 trong Hoàng Đồ Bá Nghiệp cũng sẽ được x2 kinh nghiệm trong 1 ngày.

Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc về sự cố kỹ thuật này. Chân thành cáo lỗi cùng Quý Nhân Sĩ.

Nay kính báo,

Top