[Thông báo] Tạm Đóng Tính Năng Vạn Bảo Các

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến tất cả quý Nhân Sĩ game Võ Lâm Chi Mộng, tính năng Vạn Bảo Các sẽ tạm thời đóng tại NPC Sứ Giả Vạn Bảo Các trong thành Tương Dương Phủ.

Và như vậy, vật phẩm Giám Bảo Lệnh trong Cửa Hàng cũng không còn bán nữa.

360game-vlcm_tanthutruongthanh

360game-vlcm_tanthutruongthanh

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Kính mong quý Nhân Sĩ cảm thông và luôn luôn ủng hộ sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

 

Top