[Thông Báo] Tạm hoãn giải đấu Đại Hội Tỷ Võ kỳ XVII

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Do sự cố về hệ thống nên Ban Điều Hành xin thông báo tạm dừng giải đấu Đại Hội Tỷ Võ kỳ XVII lại và thời gian thi đấu chính thức sẽ thông báo trên trang chủ.

Ban Điều Hành chân thành cáo lỗi về sự cố này và mong quý nhân sĩ thông cảm. Chúc quý nhân sĩ có 1 buổi tối vui vẻ.

Nay kính báo,

Top