[Thông Báo] Tạm ngưng bán Hổ Phách Hợi

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo tạm ngưng bán Hổ Phách - Hợi tại cửa hàng Nguyên Bảo trong phiên bản V63 và sẽ được cập nhật trong phiên bản sắp tới.

Ban Điều Hành trận trọng cảm ơn và gửi lời chúc Năm Mới đến các quý nhân sĩ vui vẻ và hạnh phúc.

Nay kính báo,

Top