[Thông báo] Tăng Kinh Nghiệm Cấp 201

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ một số cập nhật mới về việc sử dụng Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ ở cấp 201 trở lên với nội dung chi tiết như sau:

Thông Báo

Hiện tại, các nhân vật ở cấp 201 trở lên sẽ chỉ có thể dùng vật phẩm Kinh nghiệm đơn(cấp 200) để tăng cấp cho nhân vật.

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ tạm thời sẽ không thể sử dụng để vượt cấp khi nhân vật đạt cấp 201 trở lên.

Kinh nghiệm đơn(cấp 200)

Vật phẩm được đổi tại hoạt động Tính Năng - Tab Thường niên.

Công thức đổi bao gồm : 3 KN Đơn Siêu = 1 Kinh nghiệm đơn(cấp 200)

Nay Kính báo,
Top