[Thông báo] Tạo Mới Tính Năng Bát Quái Trận V302

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tạo mới lại tính năng Bát Quái Trận sau khi cập nhật phiên bản kế tiếp - V302 để đảm bảo tính công bằng nhất cho người trải nghiệm.

Thông Báo Tái Tạo Bát Quái Trận

    • Nhằm để giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng. Nay Ban Điều Hành xin thông báo:

Tính năng Bát Quái Trận sẽ được tái tạo lại nhằm đảm bảo độ công bằng do một số vấn đề khách quan.

    • Dự kiến việc tạo mới Bát Quái Trận sẽ được tiến hành sau khi cập nhật phiên bản V302 tiếp theo.

Xin Lưu Ý: Tất cả các thao tác nâng cấp Bát Quái Trận tại phiên bản V301 - Phi Thăng Cảnh Giới sẽ không được hỗ trợ lại. Quý Nhân sĩ vui lòng không nâng cấp tính năng này cho đến khi cập nhật phiên bản mới V302 hoàn tất.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top