[Thông báo] Thời gian bảo trì tổng đài

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến các Quý Nhân Sĩ thời gian bảo trì  Tổng Đài Hỗ Trợ 1900.561.558

Thời gian bảo trì: Từ 14:00 ngày 31/12/2014.

Thời gian hoạt động lại là 07:00 ngày 01/01/2015.

Rất mong các nhân sĩ thông cảm về sự gián đoạn trên.

Ban Điều Hành xin thông báo để nhân sĩ kip thời cập nhật.

Nay kính báo,

Top