[Thông báo] Tích Lũy Vàng Trân Bảo Cát V275 + V276

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về hoạt động tích lũy của Trân Bảo Cát với nội dung chính như sau:

Trân Bảo Cát

Quý Nhân sĩ thân mến, trong thời gian diễn ra hoạt động của chuỗi sự kiện V275 - Táo Quân Hồi Điện, tuy hoạt động Trân Bảo Cát không được mở nhưng vẫn sẽ được tính tích lũy.

Tổng số tích lũy vàng ở V275 - Táo Quân Hồi Điện sẽ được cộng dồn trực tiếp tại V276. Như vậy, hoạt động Trân Bảo Cát của V276 sẽ được tính tích lũy từ V275 đến phiên bản V276.

Thời gian diễn ra hoạt động Trân Bảo Cát sẽ được mở trong V276.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ. Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm tốt hơn cùng V275 - Táo Quân Hồi Điện.

Nay Kính báo.

Top