[Thông báo] Tiến Trình Gộp Máy Chủ Ngày 10/01/2017 (Lần 2)

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày 10/01 với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
5 180  – Linh Điêu 180 – Linh Điêu
197 – Song Điêu
6 646 – Bạch Lâm 646 – Bạch Lâm
667 – Kiếm Lâm
7 722 - Long Lâm 722 - Long Lâm
723 – Sinh Lâm
724 - Thương Lâm
725 - Hưu Lâm
8 726 – Đỗ Lâm 726 – Đỗ Lâm
727 – Cảnh Lâm
728 – Tử Lâm
729 - Kinh Lâm
9 730 - Khai Lâm 730 - Khai Lâm
731 - San Lâm
732 – Liễu Lâm
733 – Diệp Lâm

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh sách máy chủ vẫn đang được tiến hành

Máy Chủ
1 2 – Mộc Long 2 – Mộc Long
3 – Hỏa Long
2  5 – Thủy Long 5 - Thủy Long
7 - Địa Long
3 25 - Tàng Long 25 - Tàng Long
29 - Ngân Long
4 88 – Thế Long 88 – Thế Long
92 – Dũng Long
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top