[Thông báo]Tiến Trình Gộp Máy Chủ Ngày 16/08

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày 16/08 với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
2 575 – Huynh Võ 575 – Huynh Võ
579 – Tụ Võ
3 646 – Bạch Lâm 646 – Bạch Lâm
650 – Cường Lâm
654 – Ngọc Lâm
658 – Tuyền Lâm
4 673 – Đài Lâm 673 – Đài Lâm
674 – Y Lâm
675 – Chung Lâm
676 – Cư Lâm
5 677 – Mỹ Lâm 677 – Mỹ Lâm
678 – Đức Lâm

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh sách máy chủ vẫn đang được tiến hành

Máy Chủ
1 483 – Bá Võ 483 – Bá Võ
499 – Kích Võ

 

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top