[Thông báo]Tiến Trình Gộp Máy Chủ Ngày 20/09

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày 20/09 với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
3 646 – Bạch Lâm 646 – Bạch Lâm
662 – Xuân Lâm
4 677 – Mỹ Lâm 677 – Mỹ Lâm
679 – Kiều Lâm
680 – Đàm Lâm
681 – Tự Lâm
5 682 – Tiên Lâm 682 – Tiên Lâm
683 – Quốc Lâm
684 – Thục Lâm
685 – Ngô Lâm
6 686 – Ngụy Lâm 686 – Ngụy Lâm
687 – Trương Lâm
688 – Phi Lâm
689 – Mã Lâm
7 690 – Siêu Lâm 690 – Siêu Lâm
691 – Triệu Lâm
692 – Vân Lâm
693 – Điển Lâm

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh sách máy chủ vẫn đang được tiến hành

Máy Chủ
1 575 – Huynh Võ 575 – Huynh Võ
583 – Ngôn Võ
2 621 – Thất Lâm 621 – Thất Lâm
630 – Soái Lâm

 

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top