[Thông báo] Tiếp tục bảo trì những cụm liên máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Các cụm liên máy chủ liên tục xảy ra lỗi ngoài ý muốn, nên Ban Điều Hành bắt buộc phải bảo trì nhiều lần để chỉnh sửa sao cho hoàn thiện. Tuy nhiên, việc bảo trì trong thời gian ngắn vừa qua cũng không tốt đẹp như Ban Điều Hành mong đợi.

Chính vì vậy, Ban Điều Hành sẽ tiếp tục bảo trì các cụm liên máy chủ dự kiến từ 22h00 ngày 01/06 đến hết ngày 02/06/2015.

Với việc bảo trì các cụm liên máy chủ lần này, sẽ ảnh hưởng đến những tính năng liên máy chủ và đặc biệt hơn là giải đấu Đại Hội Tỷ Võ Liên Máy Chủ Kỳ XV lần này không thể tham gia được. Và xin hẹn quý Nhân Sĩ vào kỳ Đại Hội Tỷ Võ Liên Máy Chủ lần tiếp theo.

Kính mong quý Nhân Sĩ thông cảm cho sự bất tiện trên và Ban Điều Hành sẽ luôn luôn cố gắng chỉnh sửa lỗi cho thật tốt để đem đến một sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng ngày càng hoàn thiện đến với tất cả quý Nhân Sĩ.

Nay kính báo,

Top