[Thông báo] Tình hình khó đăng nhập game

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong thời gian này, Ban Điều Hành xin thông báo các nhân sĩ võ lâm sẽ gặp một số khó khăn khi đăng nhập vào các tài khoản và dịch vụ của ZING ID.

Kính mong Quý nhân sĩ thông cảm vì bất tiện này.

Nay kính báo,

Top