[Thông báo] Tình trạng khó đăng nhập

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hiện tại máy chủ Võ Lâm Chi Mộng đang trong tình trạng quá tài, nên nhân sĩ trong những cụm máy chủ mới sẽ gặp tình trạng khó đăng nhập vào game Võ Lâm Chi Mộng.

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ nhanh chóng khắc phục để mang lại sự hài lòng và chất lượng sản phẩm để phục vụ quý Nhân Sĩ.

Rất mong Quý nhân sĩ thông cảm về những bất tiện này và vẫn tiếp tục ủng hộ Võ Lâm Chi Mộng như thời gian qua.

Nay kính báo,

Top