[Thông Báo] Trao Quà VIP 2016 và Hoạt Động Đón Chào Tân Thủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc trao quà các Khách Hàng VIP 2016 và một số điều chỉnh tại hoạt động Đón Chào Tân Thủ với các thông tin chính như sau:

Trao Quà Khách Hàng VIP 2016

Hoạt động Tri Ân Sinh Nhật 5 Tuổi Võ Lâm Chi Mộng bao gồm 2 phần:

1. Trao Quà Lưu Niệm (Outgame)

2. Trao Quà Quà VIP (Ingame)

Trao Quà Lưu Niệm Outgame đã được tiến hành và hoàn tất.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo về thời gian chính thức về việc Trao Quà Quà VIP (Ingame) cho các Khách hàng có trong Danh Sách Các Khách Hàng VIP 2016.

Quà VIP (Ingame) sẽ được tiến hành trao trong ngày 24/12/2016 và Quà sẽ được chuyển trực tiếp vào Rương Thủ Khố của nhân vật. Quý Nhân sĩ có trong danh sách các Khách Hàng VIP vui lòng để trống 2 ô thủ khố.

Hoạt Động Đón Chào Tân Thủ

Hoạt động Đón Chào Tân Thủ đã bắt đầu được bắt đầu từ ngày 08/01/2016 và sẽ được sẽ được kết thúc vào ngày 29/12/2016.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về thời gian kết thúc hoạt động Đón Chào Tân Thủ vào lúc 23:59 ngày 29/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top