[Thông Báo] Trao thưởng sự kiện Tuần Lễ Vàng

Sự kiện “Kho Báu Thần Điêu”, chương trình “Tuần Lễ Vàng – Hàng Ngàn Kinh Nghiệm” đã kết thúc và đã được Ban Điều Hành tiến hành trao thưởng. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp bị đầy rương thủ khố nên không thể tiến hành trao thưởng được.

Một lần nữa Ban Điều Hành xin thông báo đến các nhân sĩ đã tham gia chương trình “Tuần Lễ Vàng – Hàng Ngàn Kinh Nghiệm” cần chú ý những điều kiện sau để tiến hành trao thưởng 1 cách tốt đẹp.

Qui định nhận thưởng

  • Trong rương phải có ít nhất 10 ô trống trong thời gian tiến hành trao thưởng
  • Chỉ trao phần thưởng của mức nạp cao nhất cho 1 tài khoản.
  • Áp dụng trao thưởng cho 1 nhân vật đạt cấp level cao nhất trong 1 tài khoản nhận thưởng.
  • Những trường hợp bị đầy rương, các quý nhân sĩ vui lòng để ít nhất 10 ô trống rương thủ khố để tiếp tục tiến hành trao thưởng vào ngày 3 và 4/12/2012.
  • Sau ngày trao thưởng 3 và 4/12/2012, Ban Điều Hành sẽ không giải quyết bất kỳ những trường hợp khiếu kiện nào của Khách Hàng (nếu có xảy ra).

Kính chúc các quý nhân sĩ có những giây phút trải nghiệm vui vẻ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,
Top