[Thông Báo - V328] Khắc Phục Lỗi Phát Sinh Nhận Mảnh Vọng Thiên Hống 9

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân Sĩ về việc khắc phục tình trạng nhận Mảnh Vọng Thiên Hống 9 khi cường hóa thất bại bằng Bùa Cường Hóa sau khi cập nhật phiên bản V328 - Ma Long Diệt Thế.

Hướng Khắc Phục

  • Để đảm bảo được tính cân bằng, Ban Điều Hành xin thông báo sẽ bắt đầu tiến hành thu hồi Mảnh Vọng Thiên Hống 9 của các nhân vật đã nhận được thông qua lỗi cường hóa bằng Bùa Cường Hóa trong thời gian diễn ra phiên bản V328 - Ma Long Diệt Thế.
  • Hiện tại, Quý Nhân sĩ nào bị thu hồi Mảnh Vọng Thiên Hống 9 mặc dù không nhận thông qua việc cường hóa bằng Bùa Cường Hóa vui lòng gửi hỗ trợ tại đây để Bộ Phận Hỗ Trợ tiến hành kiểm tra và sẽ hỗ trợ lại trong ngày.
  • Bên cạnh đó Ban Điều Hành cũng xin gửi đến Quý Nhân sĩ bị thu hồi nhầm 1 phần quà: Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*1 (Khóa).
  • Các trường hợp khác vui lòng gửi hỗ trợ để Bộ Phận Hỗ Trợ có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt hơn.

Nay Kính báo,

Top