[Thông Báo - V328] Lỗi Text Tại Tính Năng Thành Tựu

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân Sĩ về việc Lỗi Text Tại Tính Năng Thành Tựu sau khi cập nhật phiên bản V328 - Ma Long Diệt Thế.

Lỗi Text Phần Thưởng

  • Sau khi cập nhật phiên bản V328 - Ma Long Diệt Thế đã xuất hiện 1 số các lỗi text tại tính năng Thành Tựu.
  • Ban Điều Hành xin thông báo đây chỉ là vấn đề lỗi thông tin hiển thị. Thông tin về Phần Thưởng [Thưởng:Mảnh Vọng Thiên Hống 9] sẽ được loại bỏ trong lần cập nhật phiên bản V329.
  • Các trường hợp khác vui lòng gửi hỗ trợ để Bộ Phận Hỗ Trợ có thể kiểm tra và hỗ trợ tốt hơn.

Nay Kính báo,

Top