[Thông báo] Vấn đề sử dụng Auto

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong thời gian qua, Ban Điều Hành đã nhận được rất nhiều phản ánh về việc sử dụng phần mềm ngoài (còn gọi là AutoPK).

Việc sử dụng phần mềm này ảnh hưởng đến hệ thống cũng như cân bằng game và vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận sử dụng Zing ID.

"Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của VNG." (Quy Định Chung Điều 3 Mục 9)

Nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tốt nhất sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng, Ban Điều Hành sẽ có biện pháp xử phạt đặc biệt đối với những tài khoản sử dụng phần mềm ngoài để đăng nhập vào game cụ thể như sau:

  • Vi phạm lần 1: Nhắc nhở - Tên nhân vật trên trang chủ.
  • Vi phạm lần 2: Cảnh cáo - khóa tài khoản 3 ngày.
  • Vi phạm lần 3: Xử phạt - khóa tài khoản 30 ngày.
  • Vi phạm lần 4: Xử phạt - khóa tài khoản vĩnh viễn.

Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ 17h00 ngày 27/03/2014.

Nay kính báo, 

Top