Thông báo về chương trình Quà Trung Thu

Q
úy nhân sĩ thân mến,

Để quá trình phục vụ quý Thiếu Hiệp được tốt hơn, Ban Điều Hành xin thông báo sẽ dời chương trình Gói Quà Mùa Trung Thu, nội dung cụ thể như sau:

  • Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 23/09/2015, thời gian cụ thể BĐH sẽ thông báo đến quý Thiếu Hiệp ngay khi sẵn sàng.
  • Riêng tích lũy vàng vẫn tính từ ngày 21/09 đến 27/09/2015.

Kính mong quý Nhân Sĩ cảm thông cho sự bất tiện trên.

Nay kính báo,

Top