[Thông Báo] Về hoạt động Nghĩa Khí Bang Hội V250

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo về việc đổi thưởng tại hoạt động Nghĩa Khí Bang Hội tại V250 với nội dung như sau:

Hoạt động Nghĩa Khí Bang Hội

Hiện tại, tại hoạt động Nghĩa Khí Bang Hội của phiên bản V250 - Đồ Long Xưng Bá, Quý Nhân sĩ cần có vật phẩm Bảo Tiêu Lệnh để đổi Huynh Đệ Đồng Lòng Chương.

Do một số lý do khách quan nên một số Bảo Tiêu Lệnh đã không thể sử dụng vì đã quá hạn sử dụng (Hết hạn vào lúc 23:59 Ngày 31/07/2016).

Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến,

Công thức đổi Huynh Đệ Đồng Lòng Chương sẽ được mở tiếp tục tại V251 để Quý Nhân sĩ có thể đổi.

Lưu ý

Tất cả các Bảo Tiêu Lệnh sau ngày 05/08/2016 sẽ có thời hạn sử dụng là vĩnh viễn. Ban Điều Hành xin khuyến cáo đến Quý Nhân sĩ nên giữ lại tất cả số Bảo Tiêu Lệnh đang có (bao gồm vật phẩm đã hết hạn sử dụng) để có thể thuận tiện hơn trong việc đổi Huynh Đệ Đồng Lòng Chương tại V251

Nay kính báo,

Top