[Thông báo] Về Việc Đền Bù tại V258

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về một số nội dung chính như sau:

Thông Báo

    • Vào ngày 13/09/2016, Ban Điều Hành đã tiến hành cập nhật giới hạn số lần sử dụng của vật phẩm Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi - Siêu ở mức 2.000 lần. Việc này đã tạo nên một số bất tiện cho người chơi.

Nay Ban Điều Hành xin thống báo : Tại phiên bản V258, Ban Điều Hành sẽ tiến hành đền bù về vấn đề trên.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top