Thông báo về việc phát Code Hè VLCM cho Máy Chủ mới

Qúy nhân sĩ thân mến!

Chào đón mùa hè rộn ràng 2015, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng phát hành code hè miễn phí để phục vụ quý Nhân Sĩ. Niềm vui và sự ủng hộ của tất cả mọi người là nguồn động lực vô cùng to lớn. Trong đợt phát code tiếp theo, Code Hè 2015 sẽ được phát tại các máy chủ mới để chào đón quý tân thủ.

Giới thiệu

  • Thời gian: 15:00 – 10/07.
  • Điều Kiện: Nhân Sĩ đạt cấp Vip 1 trở lên tại máy chủ mới (từ máy chủ S527 trở đi).
  • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể nhập Code được 1 lần.
  • Nơi nhận code: Tại mục Code Vip trên cổng 360game và cổng ZingMe.

Nội Dung Code

  • Hướng dẫn nhập code: Nhân Sĩ gặp NPC Sứ Giả Hoạt Động tại (176:133) thành Tương Dương để nhập code.

Chúc quý Nhân Sĩ có thời gian trải nghiệm VLCM thật vui vẻ!

Kính báo,

Top