[Thông báo] Về việc xử lý các trường hợp sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong thời gian vừa qua, Ban Điều Hành đã xử lý những trường hợp sử dụng ngôn từ không phù hợp trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Điều này vi phạm Quy Định Chung – Điều 14 trong Thỏa thuận sử dụng tài khoản Zing ID

“Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).”

“Ngoài ra, việc các nhân sĩ dùng những từ ngữ thô tục để chat mật (pm mật) cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy định”

Để giữ một môi trường game lành mạnh, Ban Điều Hành sẽ xử lý rất nghiêm khắc đối với các trường hợp này.

Cụ thể như sau:

  • Vi phạm lần 1: khóa cảnh cáo 3 ngày.
  • Vi phạm lần 2: khóa cảnh cáo 7 ngày.
  • Nếu tiếp tục vi phạm lần 3 chuyển sang hình thức cấm nói 1 tháng.
  • Sau khi được mở khóa lần 3 mà khách hàng tiếp tục vi phạm - cấm nói vĩnh viễn.
  • Lưu ý: Quyền quyết định xử lý thuộc về BĐH

Nay kính báo,

Top