Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 563 - Tịnh Võ 563 - Tịnh Võ
564 - Thư Võ
565 - Thông Võ
566 - Thái Võ
2 567 - Hữu Võ 567 - Hữu Võ
568 - Tình Võ
569 - Tung Võ
570 - Hoành Võ
3 571 - Đoàn Võ 571 - Đoàn Võ
572 - Kết Võ
573 - Quyết Võ
574 - Chí Võ
4 575 - Huynh Võ 575 - Huynh Võ
576 - Đệ Võ
577 - Tỷ Võ
578 - Muội Võ
5 579 - Tụ Võ 579 - Tụ Võ
580 - Hội Võ
581 - Công Võ
582 - Dung Võ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00' đến 23h59' ngày 26/11/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top