Thông tin nhận giải bang hội từ chương trình CSM Talk

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về việc nhận thưởng của các bang hội của Võ Lâm Chi Mộng từ chương trình CSMTalk: Xin chúc mừng bang Legend ở máy chủ Gia Long - Tên nhân vật hantuyenanh11 đã giành được phần thưởng 10.000 Zing Xu từ chương trình.

Bang Nghĩa do BTC không nhận được thông tin gì nên xin được từ chối trao thưởng.

Thời gian add thưởng dự kiến: Thứ 6 – 28.12.2012

Mọi khiếu nại thắc mắc sẽ không được giải quyết sau ngày 16.12.2012!

Kính chúc Quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ trong quá trình trải nghiệm với thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top