Thông tin về hoạt động Chiêu Binh Mãi Mã

Q
úy nhân sĩ thân mến,

Trong phiên bản Quần Anh Hội cập nhật ngày 09/10, quý Nhân Sĩ đã không thể nhận gói quà Chiêu Binh Mãi Mã đúng với số lượng thông báo. Ban Điều Hành đã ghi nhận thông tin và xin gửi đến quý Nhân Sĩ lời cáo lỗi chân thành nhất.

Trong phiên bản tiếp theo Ban Điều Hành sẽ có hoạt động đền bù lại các gói quà mà quý Nhân Sĩ không nhận được.

Kính mong quý Nhân Sĩ cảm thông cho sự bất tiện trên.

Nay kính báo,

Top