Thông tin về việc khó đăng nhập của các nhân sĩ tại nước ngoài

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Bổn Minh chủ vừa nhận được thông tin các nhân sĩ võ lâm tại nước ngoài đang gặp một số khó khăn nhỏ khi đăng nhập vào thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Hiện tượng này xảy ra do đường cáp quang biển Liên Á đang được bảo dưỡng (từ 03/05 đến 08/05), ảnh hưởng nhỏ đến việc đăng nhập của Quý nhân sĩ.

Bổn Minh chủ vẫn đang theo dõi tình hình kỹ thuật để có những biện pháp khắc phục kịp thời. Kính mong Quý nhân sĩ thông cảm vì bất tiện này.

Nay kính báo,

Top