[Thử nghiệm] Hệ thống Kim Thiền Thoát Xác

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hệ thống Kim Thiền Thoát Xác vẫn đang được tiến hành chỉnh sửa trong máy chủ thử nghiệm.

Hiện tại vẫn chưa hoàn thiện nên đang gặp phải tình trạng nhân vật bị trọng thương khi sử dụng chiêu thức này.

Ban Điều Hành vẫn đang tiếp tục có những điều chỉnh cần thiết để hoàn thiện tính năng này hơn.

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm cho sự cố bất tiện này.

Top