Tiếp tục bảo trì nâng cấp máy chủ đến 14:00 - 02/06

Q
uý Nhân Sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành kéo dài thời gian bảo trì toàn bộ máy chủ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Ban Điều Hành xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này, mong quý Nhân Sĩ vẫn tiếp tục ủng hộ Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian bảo trì kéo dài: Từ 2h00 dự kiến đến 14h00 ngày 02/06/2015.

Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến.

Sau thời gian bảo trì, Nhân Sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top