Tin vui mới khi đánh Chuột tiền

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Bổn Minh Chủ xin thông báo bắt đầu từ ngày 06/07/2012, sau khi update chuỗi sự kiện Anh Hùng Thiên Hạ, nhân sĩ khi vào tất cả các phó bản tham gia đánh quái (chuột tiền) thì lượng tiền sẽ rơi ra gấp đôi so với trước.

Với sự thay đổi này, quý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top