[Tính Năng Lục Long] Tứ Long Thiên Trảo

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nan Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin giới thiệu Tứ Long Thiên Trảo của tính năng Lục Long với nội dung chính như sau:

Thuộc Tính Tứ Long

CấpCôngThủBạoVõ CôngKỹ Năng
0 266.666 266.666 26.666 26.666
1 386.666 386.666 38.666 38.666
2 566.666 566.666 56.666 56.666
3 1.166.666 1.166.666 116.666 116.666
4 1.466.666 1.466.666 146.666 146.666
5 2.066.666 2.066.666 206.666 206.666
6 3.866.666 3.866.666 386.666 386.666 3
7 8.666.666 8.666.666 866.666 866.666 6
8 14.666.666 14.666.666 1.466.666 1.466.666 12
9 26.666.666 26.666.666 2.666.666 2.666.666 24
10 56.666.666 56.666.666 5.666.666 5.666.666 54 Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt

Khi Quý Nhân sĩ nâng cấp thành công Tứ Long Thiên Trảo (10 Sao) và sử dụng Tứ Long để giao chiến sẽ có xác suất kích hoạt kỹ năng đặc biệt.

Kỹ Năng Đặc Biệt : Khi chiến đấu có xác xuất kích hoạt kỹ năng khiến đối phương không thể di chuyển trong 5 giây. Thời gian chờ 0 giây.

Công Thức Đổi

Bắt đầu từ phiên bản V261 - Hoa Hồng Thiên Hương, Quý Nhân sĩ có thể sở hữu Tứ Long Thiên Trảo thông qua Hoạt Động Đặc Biệt - Tab Lục Long với các nguyên liệu chính dùng để đổi là Giáng Long Thần Kiếm (10 Sao), Giáng Long Giới Chỉ (10 Sao) và Lục Long Ấn.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top