[Tính năng mới] Khí Hải

Khi có được mạch Chân Long, bằng hữu có thể tu luyện Khí Hải để gia tăng thuộc tính cộng thêm cho nhân vật của mình. Khí Hải sẽ mang lại sức mạnh vô song cho các cao thủ.

Điều kiện tu luyện và thuộc tính cộng thêm sau khi tu luyện thành công

Các bước tu luyện

Bước 1

Mở giao diện Mạch và chọn Tu Luyện Khí Hải.

Bước 2

Khi đã đủ điều kiện, người chơi chọn Tu luyện để bắt đầu:

Nếu tu luyện thất bại, điểm chúc phúc sẽ tăng. Điểm chúc phúc càng cao, sẻ tăng tỉ lệ thành công cho lần tu luyện tiếp theo.

Trước và sau khi tu luyện

Trước khi tu luyện:

Sau khi tu luyện, tất cả thuộc tính đều tăng.

Lưu ý

  • Người chơi phải có được mạch Chân Long thì mới có thể Tu Luyện Khí Hải.
  • Điều kiện mỗi lần tu luyện là 2,500,000 đồng và 5000 chân khí.
  • Khi tu luyện thất bại, sẽ nhận được điểm chúc phúc.
Top