Tình trạng khó đăng nhập vào buổi tối

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hiện tại do việc bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ Võ Lâm Chi Mộng nên nhân sĩ sẽ gặp tình trạng khó đăng nhập vào buổi tối. Để Quý nhân sĩ có thể duy trì đẳng cấp của mình, Bổn Minh chủ sẽ nhân đôi kinh nghiệm cho tất cả các máy chủ.

Thời gian nhân đôi kinh nghiệm: từ 0h ngày 05/06/2012 đến hết ngày 09/06/2012

Rất mong Quý nhân sĩ thông cảm về những bất tiện này và vẫn tiếp tục ủng hộ Võ Lâm Chi Mộng như thời gian qua.

Nay kính báo,

Top