Tối nay - Sẵn sàng cho trận Hoa Sơn Luận Kiếm

C hiến trường Hoa Sơn Luận Kiếm tối nay sẽ diễn ra và hứa hẹn rất nhiều trận tranh đoạt Hiên Viên Kiếm nảy lửa và khốc liệt. Ai sẽ là người bản lĩnh để mang những thanh kiếm Hiên Viên về máy chủ của mình để vang danh !!!

Như đã thông báo, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng sẽ mở cửa chiến trường Hoa Sơn Luận Kiếm vào thứ hai và thứ năm hằng tuần, từ 21h đến 22h. Cuộc chiến đêm nay, ai là người thực mạnh?

Luận Kiếm Đài đang chờ người tranh bá

Giới thiệu thuộc tính 4 thanh kiếm Hiên Viên:

Hiên Viên Thần Kiếm

Hiên Viên Thiên Kiếm

Hiên Viên Địa Kiếm

Hiên Viên Nhân Kiếm

Ai sẽ nắm trong tay Hiên Viên Kiếm?

Ban Điều Hành xin chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những phút giây trải nghiệm trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top