[Trao Giải] Sự Kiện Diệt Thiên Bào

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin trân trọng thông báo danh sách 21 người đoạt giải thưởng cao nhất trong sự kiện Diệt Thiên Bào của phiên bản V245 vừa qua.

Cuối cùng các bảo vật cũng thuộc về tay những Nhân Sĩ đã cố gắng tranh đoạt để có thể sở hữu những thanh kiếm mạnh nhất trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian trao thưởng: Từ 7 đến 14 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
  • Lưu ý: Quý Nhân Sĩ vui lòng để 10 ô trống trong rương thủ khố.
Số Thứ TựTên Nhân VậtSố Máy ChủPhần Thưởng
1 LongNhi123 668 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
2 AnhKha 562 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
3 lubo 675 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
4 Nấm_Độc 125 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
5 TuanvuVio 34 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
6 AnhNgốc 128 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
7 SGBOSS 604 Diệt Thiên Bào*1(Khóa)
8 Tiềnlẽ 673 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
9 SG™TrieuAnh 601 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
10 De_Nhi 670 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
11 Harry 621 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
12 ViHanh 460 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
13 ๖ۣHoalien 204 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
14 Tieuhan 7 Thất Kiếm Hạ Sơn*1(Khóa)
15 _™Su™_ 103 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
16 VinhToan™ 235 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
17 DuyNghia 27 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
18 Hydrus 51 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
19 SG™HangVu 649 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
20 Huy_Tuấn 66 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)
21 TamLOng 656 Mảnh Đỉnh Phong*1(khóa)

(Số liệu lấy từ ngày 24/06 đến hết ngày 30/06/2016)

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top