[ V297] Ngũ Độc Trận - Ngày 26/06/2017

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 26/06/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000 Quà Thiên Thù Nha*10 (khóa)
2.000 Quà Ngọc Thiềm Tiên*15 (khóa)
2.000 Quà Phong Ngô Thích*15 (khóa)
2.000 Quà Linh Xà Đảm*15 (khóa)
2.000 Quà Thiên Hạt Trảo*15 (khóa)
5.000 Vô Ý Quyết*1 (Khóa)
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)

[Mới] Thần Binh - Vô Ý Quyết (Vô Ý Kiếm)

  • Tham gia hoạt động đặc biệt để có thể nhận được

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000  
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tầng Võ + 200
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Vô Ý Quyết

Vô Ý Quyết: Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đổi thủ rơi vào trạng thái Cấm Nhảy, tốc độ chạy giảm 500 điểm. Thời gian duy trì 5 giây, thời gian chờ 60 giây

Cường Hóa : Sử dụng Bùa Cường Hóa hoặc Long Thần Thạch.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top