[ V298] Đằng Thiên Vũ - Ngày 04/07/2017

Đằng Thiên Vũ

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/07/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
  • Do vấn đề hiển thị nên số lượng phần thưởng hiển thị tại giao diện trong game không đúng. Phần thưởng đúng số lượng sẽ dựa trên thông tin của bài viết này
ĐiểmThưởng
1.000 Đằng Thiên Vũ*240 (khóa)
1.000 Đằng Thiên Vũ*280 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*480 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*500 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*520 (khóa)
2.000 Đằng Thiên Vũ*540 (khóa)
5.000 Đằng Thiên Vũ*1.000 (khóa)
15.000 Đằng Thiên Vũ*3.000 (khóa)
30.000 Đằng Thiên Vũ*6.000 (khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top