[ V298] Ngũ Độc Trận - Ngày 02/07/2017

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 02/07/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000 Quà Thiên Thù Nha-II*5 (khóa)
2.000 Quà Ngọc Thiềm Tiên-II*10 (khóa)
2.000 Quà Phong Ngô Thích-II*10 (khóa)
2.000 Quà Linh Xà Đảm-II*10 (khóa)
2.000 Quà Thiên Hạt Trảo-II*10 (khóa)
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top