[V298] Ngũ Độc Trận - Ngày 30/06/2017

Ngũ Độc Trận

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 30/06/2017.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

 • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
 • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (Khóa) + Đỉnh Vàng*200 (Khóa)
1.000
 • Quà Thiên Thù Nha-III*5 (Khóa)
2.000
 • Quà Ngọc Thiềm Tiên-III*10 (Khóa)
2.000
 • Quà Phong Ngô Thích-III*10 (Khóa)
2.000
 • Quà Linh Xà Đảm-III*10 (Khóa)
2.000
 • Quà Thiên Hạt Trảo-III*10 (Khóa)
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top