[V299] Cửa Hàng Trân Phẩm Ngày 09/07/2017

Cửa Hàng Trân Phẩm

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 09/07/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng số vàng tích lũy nạp trong 1 ngày để đổi các phần thưởng có tại hoạt động.

- Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính mức tích lũy tối đa là 200.000 điểm.

ĐiểmVật PhẩmĐiểmVật Phẩm
750 Đá Thiên Thần*10 (Khóa) 200 Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
550 Linh Xà Độc*1 (Khóa) 200 Địa Thạch*1 (Khóa)
550 Tiềm Long Tinh*15 (Khóa) 50 Đằng Thiên Vũ*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top