[V302] Cuối Tháng 07 - Ngày 31/07/2017

Cuối Tháng 07

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 31/07/2017.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể nhận được các phần thưởng thông qua việc tích lũy vàng nạp từ ngày 00:01 ngày 01/07/2017 đến 23:59 ngày 31/07/2017 tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Hoạt động tính tích lũy Từ 00:01 ngày 01/07/2017 đến 23:59 ngày 31/07/2017.
Tích LũyThưởng
100.000 Tương Dương Đối Quyết*10 (Khóa)
200.000 Linh Xà Độc*10 (Khóa)
300.000 Kim Cách Hộ Thuẫn*10 (Khóa)
600.000 Đằng Thiên Vũ*2000 (Khóa)
1.000.000 Huân Chương Đỉnh Phong Tháng 7*1 (Khóa)

Thuộc tính Huân Chương Đỉnh Phong Tháng 7

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
100.000.000 100.000.000 20.000.000.000 8.000

Kỹ năng đặc biệt: 100% kích hoạt. Trừ 50% Chu Tước Chiến Của Đối Phương duy trì trong 60 giây. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top