[V302] Đầu Tháng 08 - Ngày 01/08/2017

Đầu Tháng 08

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 01/08/2017.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể nhận được các phần thưởng thông qua việc tích lũy vàng nạp từ ngày 00:01 đến 23:59 ngày 01/08/2017 tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Hoạt động tính tích lũy Từ 00:01 đến 23:59 ngày 01/08/2017.
Tích LũyThưởng
2.000
Ngoại Trang Tháng 8*1 (Khóa)
2.000
Gói Quà Đầu Tháng 8*1 (Khóa)
3.000
Bí Kíp Bát Môn*1 (Khóa)
7.000
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)

[Mới] Ngoại Trang Tháng 08

Thời hạn sử dụng đến 23:59 ngày 31/08/2017

Thuộc Tính

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh Lực
8.888.888.888 8.888.888.888 8.888.888 8.888.888 88.888.888.888

Thuộc Tính Đặc Biệt: Tăng 100% thuộc tính bản thân.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top