[V302] Vui Cùng Phi Thăng Cảnh Giới - Tích Lũy 7 Ngày

Vui Cùng Phi Thăng Cảnh Giới

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản V302 - Kế Thừa Tinh Hoa
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng 1.000.000 Vé Vàng khi tích lũy đủ 200 vàng liên tục 7 Ngày.

Lưu Ý:

    • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày. Phải tham gia đủ 7 ngày mới có thể nhận thưởng.
    • Phần thưởng vé vàng sẽ được chuyển trực tiếp vé vàng vào hành lý của nhân vật..
Ngày
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Tích Lũy 200 200 200 200 200 200 200
Phần Thưởng 1.000.000 Vé Vàng

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top