[V307] Ngũ Độc Trận - Ngày 04/09/2017

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/09/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000
Quà Thiên Thù Nha*10 (khóa)
2.000
Quà Ngọc Thiềm Tiên*15 (khóa)
2.000
Quà Phong Ngô Thích*15 (khóa)
2.000
Quà Linh Xà Đảm*15 (khóa)
2.000
Quà Thánh Hạt Trảo*15 (khóa)
5.000
Bích Ngọc Đao*1 (Khóa)
15.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000
Huyền Thiết Chi Tinh *1 (Khóa)

[Mới] Thần Binh - Bích Ngọc Đao

  • Tham gia hoạt động đặc biệt để có thể nhận được

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000  
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tầng Võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Bích Ngọc

Kỹ năng - Bích Ngọc: Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ mất toàn bộ điểm tấn công trong 15 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa : Sử dụng Đá Thiên Thần. Khi thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top