[V307] Thần Phong - Ngày 07/09/2017

Thần Phong

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/09/2017.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Tiềm Long Tinh*30 (khóa) // //
1.000 Quà Thiên Thù Nha*15 (khóa)  // // 
4.000 Rượu Đào Hoa*35 (khóa) Đá Thiên Thần*50 (Khóa) Linh Xà Độc*15 (Khóa)
4.000 Thiên Thạch*25 (khóa) Đằng Thiên Vũ*80 (Khóa) Địa Thạch*25 (Khóa)
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*1 (khóa) Đá Bách Tinh*1 (Khóa) Bách Thú Ấn*100 (Khóa)
15.000 Tương Dương Đối Quyết*50 (khóa) Khinh Thân Đơn*200 (Khóa) //
30.000 Phi Long Tinh*600 (Khóa) Tương Dương Đối Quyết*50 (Khóa) //

Lưu ý:

  • Mỗi mức nạp chỉ nhận duy nhất một lần.
  • Hoạt động diễn ra trong ngày, qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top